Powierzchnie upraw w gminach

(Dane w hektarach z wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich)